Переглянути річний план закупівель на 2017 рік зі змінами


 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства
  економічного розвитку
  і торгівлі України
  15.09.2014  № 1106


Додаток

до річного плану закупівель на 2015 рік(зі змінами)
Лубенська районна рада Полтавської області
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

КодКЕКВ(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури   закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

53.10.11 Послуги   поштові у межах зобов’язання щодо   надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

2210

5000,00(Пять   тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

     

17.12.4 Папір   некрейдований

2210

2000,00(Дві   тисячі грн.. 00 коп.) без ПДВ

     

17.12.4 Папір   некрейдований

2210

500,00(Пятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015

17.23.1 Вироби   канцелярські, паперові

2210

6000,00(Шість   тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015

58.19.14 Марки поштові

2210

1000,00(Одна   тисяча грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015

19.20.2 Паливо рідинне   та газ; оливи мастильні

2210

19715,00(Дев’ятнадцять   тисяч сімсот п'ятнадцять грн.. 00 коп.) з ПДВ

     

19.20.2 Паливо рідинне   та газ; оливи мастильні

2210

20000,00(Двадцять   тисяч грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015

28.30.4 Косарки для   газонів,парків,спортивнихмайданчиків

2210

2500,00(Дві   тисячі пятсот грн..00 коп.)без   ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

45.32.1 Роздрібна   торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих   магазинах

2210

1368,00(Одна   тисяча триста шістдесят вісім грн.. 00 коп.) без ПДВ

     

32.91.1 Мітла та щітки

2210

830,00(Вісімсот   тридцять грн.. 00 коп.) без ПДВ

     

20.41.3 Мило,засоби   мийні та засоби чищення

2210

5687,00(П’ять   тисяч шістсот вісімдесят сім грн.. 00 коп.) без ПДВ

     

27.40.1 Лампи   розжарювання та газорозрядні електричні, лампи дугові

2210

900,00(Девятсот   грн.. 00 коп.) без ПДВ

     

74.90.1 Послуги щодо   надання професійної та технічної допомоги та консультаційні

2240

2816,00(Дві   тисячі вісімсот шістнадцять грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

74.90.20 Послуги   професійні, технічні та комерційні, інші

2240

43540,00   грн.

(Сорок   три   тисячі п’ятсот сорок грн.. 00 коп.) без ПДВ

-

-

 

74.90.20 Послуги   професійні, технічні та комерційні, інші

2240

28720,00   грн.

(Двадцять   вісім тисяч сімсот двадцять грн.. 00   коп.) без ПДВ

-

-

 

рішення райради від 24.04.2015

38.11.6 Послуги   підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

174,00(Сто   сімдесят чотири грн.. 00 коп.) з ПДВ

     

61.90.10 Послуги   телекомунікаційні, інші

2240

4886,00   грн.

(Чотири   тисячі вісімсот вісімдесят шість грн..   00 коп.)

з ПДВ

-

-

 

43.91.1Роботи   покрівельні

2240

2500,00(Дві   тисячі п’ятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015

45.20.2 Технічне обслуговування   та ремонтування інших автотранспортних засобів

2240

2000,00(Дві   тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ

     

45.20.2 Технічне   обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015

60.10.1 Послуги щодо   радіомовлення,оригінали радіомовних передач

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

     

60.10.1 Послуги щодо   радіомовлення,оригінали радіомовних передач

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 22.07.2015

62.02.3 Послуги щодо   технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

2240

1800,00(Одна   тисяча вісімсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

     

62.02.2 Послуги щодо   консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

2500,00(Дві   тисячі п’ятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015

63.11.11 Послуги щодо   обробляння даних

2240

300,00   грн.

(Триста   грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

 

64.11.1 Послуги центрального банку

2240

500,00   грн. (Сто грн.. 00 коп.)

без ПДВ

-

-

 

65.12.2 Послуги щодо   страхування автотранспорту

2240

1000,00(Одна   тисяча грн.. 00 коп.) з ПДВ

     

65.11.1 Послуги щодо   страхування життя

2240

1000,00(Одна   тисяча грн.. 00 коп.) з ПДВ

     

95.11.1 Ремонтування   комп’ютерів і периферійного устаткування

2240

2000,00(Дві   тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ

     

36.00.20 Обробляння та   розподілення води трубопроводами

2272

3000,00   грн. (Три тисячі грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

 

35.11.10 Енергія   електрична

2273

34000,00   грн.

(Тридцять   чотири тисячі грн.. 00 коп.)     з ПДВ

-

-

Зобовязання   2014 року ч.6ст.40 Закону№ 1197

06.20.10

Природний газ,   скраплений або в газоподібному стані

2274

62000,00   грн. Шістдесят дві тисячі грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

Зобов’язання 2014 року   ч.6ст.40 Закону№ 1197

26.10.1 Машини обчислювальні,частини   та приладдя до них

3110

13000,00   грн.(Тринадцять тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

-

-

рішення райради від   22.07.2015

19.20.2 Паливо рідинне   та газ; оливи мастильні

2210

1000,00(Одна   тисяча грн.. 00 коп.)без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

22.11.1 Шини та камери   гумові нові

2210

3000,00(Три   тисячі грн.. 00 коп.)без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

45.32.1 Роздрібна   торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих   магазинах

2210

11757,00(Одинадцять   тисяч сімсот п’ятдесят сім грн.. 00   коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

22.29.1 Вироби   пластмасові інші

2210

200,00(Пятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

45.20.1 Технічне обслуговування   та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

45.20.1 Технічне обслуговування   та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

3132

17000,00(Сімнадцять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

19.20.2 Паливо рідинне   та газ; оливи мастильні

2210

20000,00(Двадцять   тисяч грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

 

рішення райради від 07.10.2015

43.21.1 Роботи   електромонтажні

2240

66324,00(Шістдесят   шість тисяч триста двадцять чотири грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 07.10.2015

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.10.2015 № __11_______ .

Голова комітету з   конкурсних торгів

 1. _______________
    (підпис)

Шкарбань Л.А.
 
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних   торгів

 1. ________________
    (підпис)

Шишова Н.А.
 
(ініціали та прізвище)

       

 


 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
  Наказ Міністерства
  економічного розвитку
  і торгівлі України
  15.09.2014  № 1106
 


Додаток

до річного плану закупівельна 2015 рік (зі змінами)
Лубенська районна рада Полтавської області
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури   закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

53.10.11 Послуги   поштові у межах зобов’язання щодо   надання універсальних послуг, пов’язані з газетами та періодичними виданнями

2210

5000,00(Пять   тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

17.12.4 Папір   некрейдований

2210

2000,00(Дві   тисячі грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

17.12.4 Папір   некрейдований

2210

500,00(Пятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

17.23.1 Вироби   канцелярські, паперові

2210

6000,00(Шість   тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

58.19.14 Марки поштові

2210

1000,00(Одна   тисяча грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

19.20.2 Паливо рідинне   та газ; оливи мастильні

2210

19715,00(Дев’ятнадцять   тисяч сімсот п'ятнадцять грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

 

19.20.2 Паливо рідинне   та газ; оливи мастильні

2210

20000,00(Двадцять   тисяч грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

28.30.4 Косарки для   газонів,парків,спортивнихмайданчиків

2210

2500,00(Дві   тисячі пятсот грн..00 коп.)без   ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

45.32.1 Роздрібна   торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих   магазинах

2210

1368,00(Одна   тисяча триста шістдесят вісім грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

32.91.1 Мітла та щітки

2210

830,00(Вісімсот   тридцять грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

20.41.3 Мило,засоби   мийні та засоби чищення

2210

5687,00(П’ять   тисяч шістсот вісімдесят сім грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

27.40.1 Лампи   розжарювання та газорозрядні електричні, лампи дугові

2210

900,00(Девятсот   грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

74.90.1 Послуги щодо   надання професійної та технічної допомоги та консультаційні

2240

2816,00(Дві   тисячі вісімсот шістнадцять грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

74.90.20 Послуги   професійні, технічні та комерційні, інші

2240

43540,00   грн.

(Сорок   три   тисячі п’ятсот сорок грн.. 00 коп.) без ПДВ

-

-

 

74.90.20 Послуги   професійні, технічні та комерційні, інші

2240

28720,00   грн.

(Двадцять   вісім тисяч сімсот двадцять грн.. 00   коп.) без ПДВ

-

-

 

рішення райради від 24.04.2015

38.11.6 Послуги підприємств   щодо перевезення безпечних відходів

2240

174,00(Сто   сімдесят чотири грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

 

61.90.10 Послуги   телекомунікаційні, інші

2240

4886,00   грн.

(Чотири   тисячі вісімсот вісімдесят шість грн..   00 коп.)

з ПДВ

-

-

 

43.91.1Роботи   покрівельні

2240

2500,00(Дві   тисячі п’ятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

45.20.2 Технічне   обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів

2240

2000,00(Дві   тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ

   

 

45.20.2 Технічне   обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

60.10.1 Послуги щодо   радіомовлення,оригінали радіомовних передач

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

60.10.1 Послуги щодо   радіомовлення,оригінали радіомовних передач

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 22.07.2015

62.02.3 Послуги щодо   технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

2240

1800,00(Одна   тисяча вісімсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

62.02.2 Послуги щодо   консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

2500,00(Дві   тисячі п’ятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015

63.11.11 Послуги щодо   обробляння даних

2240

300,00   грн.

(Триста   грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

 

64.11.1 Послуги центрального банку

2240

500,00   грн. (Сто грн.. 00 коп.)

без ПДВ

-

-

 

65.12.2 Послуги щодо   страхування автотранспорту

2240

1000,00(Одна   тисяча грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

 

65.11.1 Послуги щодо   страхування життя

2240

1000,00(Одна   тисяча грн.. 00 коп.) з ПДВ

   

 

95.11.1 Ремонтування   комп’ютерів і периферійного устаткування

2240

2000,00(Дві   тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ

   

 

36.00.20 Обробляння та   розподілення води трубопроводами

2272

3000,00   грн. (Три тисячі грн.. 00 коп.)

з ПДВ

-

-

 

35.11.10 Енергія   електрична

2273

34000,00   грн.

(Тридцять   чотири тисячі грн.. 00 коп.)     з ПДВ

-

-

Зобовязання   2014 року ч.6ст.40 Закону№ 1197

06.20.10

Природний газ,   скраплений або в газоподібному стані

2274

62000,00   грн. Шістдесят дві тисячі грн.. 00 коп.) з ПДВ

-

-

Зобов’язання 2014 року   ч.6ст.40 Закону№ 1197

26.10.1 Машини   обчислювальні,частини та приладдя до них

3110

13000,00   грн.(Тринадцять тисяч грн.. 00 коп.) без ПДВ

-

-

 

рішення райради від   22.07.2015

19.20.2 Паливо рідинне   та газ; оливи мастильні

2210

1000,00(Одна   тисяча грн.. 00 коп.)без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

22.11.1 Шини та камери   гумові нові

2210

3000,00(Три   тисячі грн.. 00 коп.)без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

45.32.1 Роздрібна   торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих   магазинах

2210

11757,00(Одинадцять   тисяч сімсот п’ятдесят сім грн.. 00   коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

22.29.1 Вироби   пластмасові інші

2210

200,00(Пятсот грн.. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

45.20.1 Технічне обслуговування   та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

2240

5000,00(Пять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

45.20.1 Технічне обслуговування   та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

3132

17000,00(Сімнадцять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ

   

 

рішення райради від 24.04.2015,протоколи   проведення аукціону №1 від 21.07.2015 р., №1 від 17.08.15 р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.09.2015 № __10_______ .

Голова комітету з   конкурсних торгів

 1. _______________
    (підпис)

Шкарбань Л.А.
 
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних   торгів

 1. ________________
    (підпис)

Шишова Н.А.
 
(ініціали та прізвище)