Порядок  

використання депутатами районної ради права

на безплатний проїзд на території району 

1. Депутат районної ради користується на території району правом безплатного проїзду на залізничному та автомобільному транспорті незалежно від форми власності (за винятком таксі) у відповідності зі статтею 34 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
2. Право депутатів районної ради на безплатний проїзд реалізується шляхом надання районною радою проїзних документів тривалого (місячні, квартальні) користування у відповідності із Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1738 «Про порядок та умови безплатного проїзду депутатів місцевих рад».
   В проїзному документі обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по- батькові депутата районної ради.
   Проїзний документ використовується депутатом особисто, що підтверджується наявністю посвідчення депутата районної ради.
3. Придбання  районною радою проїзних документів здійснюється на  підставі     
поданих депутатами районної ради заяв на підприємствах транспорту або у суб’єктів підприємництва, що надають транспорті послуги в установленому законодавством України порядку, за рахунок коштів районного бюджету у межах асигнувань, передбачених на утримання районної ради.
4. Багаж депутатів районної ради провозиться на загальних підставах.
5. Облік проїзних документів здійснюється головним бухгалтером виконавчого апарату районної ради.
6. Контроль за використанням проїзних документів здійснюється постійною комісією з питань депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування шляхом розгляду питання «Про використання права на безплатний проїзд депутатами районної ради» на засіданні комісії щорічно.