Кодекс

етики депутата районної ради

  1. Депутат районної ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

1.1 керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

1.2 не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

1.3 керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

1.4 не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

1.5 не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;

1.6 не приймати будь – яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

1.7 брати активну участь у роботі сесій районної ради, постійних та інших комісій до складу яких його обрано;

1.8 прагнути, щоб кошти районного бюджету використовувались ощадливо, ефективно;

1.9 бути незалежним, неупередженим і відповідальним перед виборцями і громадою, сумлінно виконуючи депутатські обов’язки.

        2.     Районною радою можуть вноситися зміни до цього Кодексу етики депутата.