ПОЛОЖЕННЯ

про помічника консультанта депутата Лубенської районної ради

 

     1. Депутат районної ради може мати до п’яти помічників – консультантів, які працюють на громадських засадах.

     2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічників – консультантів депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

     3. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту.

     4. Помічник – консультант депутата районної ради має право:

     а) входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;    

     б) одержувати надіслану на ім’я депутата районної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;

     в) за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

     г) за письмовим зверненням депутата районної ради та за згодою посадових осіб виконавчого апарату районної ради користуватися копіювальною, розмножувальною та обчислювальною технікою.

     5. Помічник – консультант депутата районної ради зобов'язаний:

     а) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника – консультанта депутата районної ради;

   б) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;

     в) за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

     г) допомагати депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

         д) допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

     е) надавати депутату районної ради організаційно – технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

     6. Помічнику – консультанту депутата районної ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву районної ради, прізвище депутата районної ради, номер його виборчого округу, а також те, що помічник –консультант депутата районної ради працює на громадських засадах у районній раді.

Посвідчення помічника-консультанта видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради.

Посвідчення помічника – консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради по закінченню повноважень депутата районної ради або за його письмовим поданням.